zwornik, klucz sklepienia

zwornik: w kościele w Harman (Rumunia)zwornik: w kościele w Harman (Rumunia)jest to zwykle bogato dekorowany element architektoniczny umieszczany w szczycie łuku lub w punkcie zbiegu żeber sklepiennych.